Disclaimer

Algemene voorwaarden
Op de internetdiensten en websites van SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV (hierna 'SUEZ' of ‘wij') zijn de Algemene voorwaarden van SUEZ van toepassing. Door de internetdiensten en websites te gebruiken, wordt u (‘de gebruiker' of ‘de bezoeker') geacht deze te accepteren.

Intellectueel eigendom
Alle (intellectuele eigendoms)rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van SUEZ, waaronder op de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij SUEZ Recycling & Recovery Netherlands BV. Dit betekent dat het niet is toegestaan om zonder toestemming van SUEZ informatie van de site openbaar te maken/verveelvoudigen/bewerken, anders dan voor persoonlijk/niet-commercieel gebruik.

Disclaimer
De websites hebben een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. SUEZ tracht de op deze sites aangeboden informatie actueel te houden. Indien desondanks verschillen bestaan tussen de hier beschikbaar gestelde gegevens en de door SUEZ gehanteerde cijfers en voorwaarden, dan gelden uitsluitend laatstgenoemde. SUEZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele verschillen. Aan gegevens die door downloaden vanaf deze websites zijn verkregen kunnen geen rechten worden ontleend. De vanaf de site gestuurde elektronische berichten worden door SUEZ zo zorgvuldig, volledig en tijdig mogelijk behandeld. We kunnen echter niet garanderen dat deze tijdig worden ontvangen en/of verwerkt. SUEZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen hiervan.

Wijzigingen
SUEZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer.